Пароксетин и лекарства в Абакане

  Название препаратаПроизводитель
  Адепресс
  Актапароксетин
  Апо-Пароксетин
  Паксил
  Пароксетин
  Плизил
  Плизил Н
  Рексетин
  Сирестилл