Ипидакрин и лекарства в Абакане

    Название препаратаПроизводитель
    Аксамон
    Нейромидин
    Ипигрикс