Авибактам и лекарства в Абакане

    Название препаратаПроизводитель
    Завицефта